Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

SYMPA SPORT s.r.o.

Provozovna:

Ke Stadionu 2217

272 01, Kladno

IČ: 28176278

DIČ: CZ28176278

Sídlo:

Pivcova 944

152 00, Praha 5

 

Odpovědná osoba a kontakt

Jan Žižka

e-mail: info@sympasport.cz

tel.: 312 246 804


Otevírací doba

Po - Pá   10:00 - 18:00

So           10:00 - 12:00

Ne           Zavřeno

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. 

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

Sympa Sport s.r.o.

 

I.

Úvodní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vztahy mezi Sympa Sport s.r.o., se sídlem Pivcova 944 Praha 5 ič:28176278 
  DIČ: CZ28176278 jako provozovatelem e-shopu SympaSport s.r.o. v současnosti umístěném na internetové adrese www.sympasport.cz (dále jen „prodávající“) a jinou osobou (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webové stránky, na níž prodávající umístil svůj internetový obchod (dále jen „kupní smlouva“).
 2. Kamenná provozovna prodávajícího se nachází na adrese: Ke Stadionu 2217 Kladno. Otevírací doba je uvedena na webové stránce, na níž prodávající umístil svůj internetový obchod (dále jen „webová stránka“ – v současnosti dostupná z: sympasport.cz). Ke dni vydání těchto obchodních podmínek je kamenná provozovna otevřena v pracovní dny od 10 do 18, v sobotu od 9 do 12 
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou má kupní smlouva přednost. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.

Uživatelský profil kupujícího 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského profilu, jehož prostřednictvím může kupující provádět objednávky. Objednávky může kupující provádět i bez registrace přímo 
  z webové stránky sympasport.cz
 2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto udržovat aktuální po celou dobu trvání vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském profilu 
  a v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a je povinen zajistit, aby jeho uživatelský profil neužívala jakákoliv třetí osoba.
 4. Při registraci nebo při zaslání objednávky může kupující souhlasit se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní sdělení budou zasílána e-mailem maximálně dvakrát měsíčně a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Svůj souhlas je kupující oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@sympasport.cz nebo osobně v kamenné provozovně.

 

III.

Způsob uzavření kupní smlouvy 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce prodávajícího je informativního charakteru, umístění prezentace zboží na webové stránce prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku, nýbrž výzvou k zaslání návrhu na uzavření smlouvy (tj. objednávky).
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny dále v těchto obchodních podmínkách. Ceny uvedené na webové stránce zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce.
 3. K podání návrhu na uzavření smlouvy ze strany kupujícího dochází odesláním objednávky – objednávkového formuláře obsahujícího informace o objednávaném zboží, údaje o způsobu úhrady kupní ceny, způsobu doručení a informaci o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 
  Za správnost takto potvrzených údajů odpovídá kupující. Neprodleně po odeslání objednávky je kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručen e-mail, kterým je kupující informován o tom, že jeho objednávka byla zaevidována – tento e-mail není přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 1 občanského zákoníku, nýbrž pouhým potvrzením o doručení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Kupující je oprávněn svou objednávku bez jakýchkoliv sankcí zrušit do dvanácti (12) hodin od doručení objednávky prodávajícímu. Zrušení objednávky je možno zaslat 
  e-mailem nebo telefonicky. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést své jméno, e-mail a číslo objednávky.
 5. Prodávající není povinen objednávku přijmout. Prodávající je oprávněn objednávku před uzavřením kupní smlouvy odmítnout (zrušit) zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
 6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu doručeno přijetí objednávky (akceptace). Nezašle-li prodávající přijetí objednávky kupujícímu do sedmi (7) dní ode dne, kdy mu byla doručena objednávka kupujícího, objednávka kupujícího zaniká.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

IV.

Platební podmínky 

 1. V závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží může kupující cenu zboží 
  a případné náklady spojené s dodáním zboží prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:
  1. v hotovosti při osobním odběru zboží;
  2. úhradou na dobírku při doručení zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních / balíkových služeb (PPL, Česká pošta).
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li na webové stránce u konkrétního zboží uvedeno jinak, platí, že pro jednotlivé způsoby dodání jsou náklady spojené s balením a dodáním zboží následující:
  1. osobní odběr – 0,- Kč;
  2. doručení jako balík prostřednictvím společnosti PPL v případě platby předem bezhotovostním převodem – 150,- Kč;
  3. doručení jako balík prostřednictvím společnosti PPL v případě platby na dobírku – 190,- Kč;
  4. doručení jako obchodní balík prostřednictvím České pošty v případě platby předem bezhotovostním převodem – 190,- Kč;
  5. doručení jako obchodní balík prostřednictvím České pošty v případě platby 
   na dobírku – 240,- Kč.

Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 1. V souladu s § 1811 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku prodávající tímto informuje kupujícího, že u zboží atypických anebo    nadměrných rozměrů čihmotnosti nelze náklady na dodání stanovit předem, přičemž tyto náklady mohou být prodávajícím           dodatečně účtovány.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní       platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnůod uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího     uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je     plátcem daně z přidanéhodnoty. Daňový doklad – fakturu bude přiložen ke zboží.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat platbu             online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

IV.

Dodání zboží

 1. Standardním způsobem dodání zboží je osobní odběr v kamenné provozovně prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy; náklady spojené se způsoby dopravy zboží, které je kupující oprávněn svým zvláštním požadavkem zvolit jsou uvedeny v čl. III odst. 2 obchodních podmínek.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení; prodávající není povinen předat zboží k dodání před úhradou těchto nákladů.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

V.

Odstoupení od smlouvy 

 1. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má kupující-spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího, kamenné provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@sympasport.cz. Odstoupit nelze od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož 
  i o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jakož i od smlouvy o dodávce ostatního zboží uvedeného v § 1837 občanského zákoníku.
 2. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy dle předchozího odstavce, je povinen nejpozději do čtrnácti dnů prodávajícímu vrátit zakoupené zboží.
 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté 
  od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal, nebo způsobem dohodnutým. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, 
  že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok prodávajícího na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele 
  na vrácení kupní ceny.
 4. Právo kupujícího-spotřebitele na odstoupení od smlouvy nelze jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 5. Kupující-spotřebitel je povinen zboží vrátit na adresu kamenné provozovny prodávajícího. Kupující-spotřebitel je povinen zboží vrátit kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzal. Kupující je povinen zboží zabezpečit před poškozením při přepravě. Riziko škody na zboží přechází na prodávajícího okamžikem faktického doručení zboží prodávajícímu.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující-spotřebitel náklady spojené 
  s navrácením zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

VI

Práva z vadného plnění 

 1. Práva a povinnosti kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Záruka za jakost prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu, který je uváděn u zboží na webových stránkách, případně v záručním listě ke zboží.
 2. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu § 429 občanského zákoníku, prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující-spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. bezplatné odstranění vady opravou;
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení, má kupující-spotřebitel nárok 
  na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VII

Reklamace 

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující je povinen uvést popis závady a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 2. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží 
  od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující je povinen předat zboží ve vhodném obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození, čisté 
  a kompletní, včetně všech listin, které se zbožím obdržel (například daňový doklad, záruční list atd.).
 4. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
 5. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího vhodným způsobem informovat.
 6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

VIII

Ochrana osobních údajů 

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
  ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné 
  na poskytnutí informace.

 

IX

Sankce 

 1. Kupující, který není spotřebitelem a který se dostane do prodlení s převzetím zboží, u kterého jako způsob dodání zvolil zaslání „na dobírku“ je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednu řádně nepřevzatou zásilku. Smluvní pokuta je splatná do sedmi (7) kalendářních dní ode dne jejího písemného uplatnění prodávajícím.

 

X

Řešení sporů 

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky.
 2. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 429 občanského zákoníku, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy 
  o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
  IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

XI

Závěrečná ustanovení 

 1. Prodávající je oprávněn kupujícímu veškeré písemnosti doručovat na adresu kupujícím uvedenou v objednávce.
 2. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat elektronicky a případně i v tištěné kopii 
  a umožní kupujícímu-spotřebiteli do kupní smlouvy nahlédnout po úhradě přiměřených nákladů, které s tím prodávajícímu vzniknou.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. 05. 2018. 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, resp. čl. V obchodních podmínek

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Sympa Sport s.r.o.

Sympa Sport 2000

se sídlem: Pivcova 944 Praha 5

IČO: 28176278

DIČ: CZ28176278

e-mail: info@sympasport.cz

tel.: 774829852

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

 

 

Datum uzavření smlouvy:

 

 

Datum obdržení zboží:

 

 

Číslo objednávky:

 

 

Způsob úhrady kupní ceny:

 

 

Požadovaný způsob vrácení kupní ceny (v případě převodu na účet uveďte číslo účtu):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

 

 

 

 

Adresa spotřebitele:

 

 

 

 

 

 

Email:

 

 

Telefon:

 

 

V ________________________, dne ___. ___. ______

 ______________________________________

podpis

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš lyzelevne.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 20.05.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš SympaSport.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 20.05.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

.